a
a

Фирма НИКТРЕЙД е основана през лятото на 1992 год. и регистрирана като едноличен търговец в гр.Варна от създателя й Николай Николаев.   

 

В началото на 1993 год. фирмата става официален представител за България на извънбордовите двигатели Johnson и дизеловите двигатели Perkins. В следващите две години фирмата изгражда дилърска мрежа за продажба и сервизиране на бордови и извънбордови двигатели в страната както и работи в тясно сътрудничество с основните български производители на стъклопластови лодки. След провеждане на маркетингово проучване на търсенето на надуваеми лодки в страната през 1995 год. фирмата решава и става официален вносител и представител за България на американските надуваеми гребни лодки SEVYLOR и френските надуваеми моторни лодки и спасителни плотове ZODIAC. С тази промяна броят на дилърите ни значително нараства като основни между тях са ловно-рибарски магазини.

 

В началото на 2007 год. фирмата се преобразува в еднолично дружество с ограничена отговорност НИКТРЕЙД КО.

 

В края на 2007 год. американската фирма BRP спира производството на извънбордовите двигатели Johnson и НИКТРЕЙД КО става официален дистрибутор за България на японските извънбордови двигатели Tohatsu до декември, 2016 год.. През лятото на 2017 год. фирма НИКТРЕЙД КО става дилър на извънбордови двигатели MERCURY.                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                   

С цел допълване на номенклатурата от внасяни стоки в началото на 2013 г. НИКТРЕЙД КО става официален вносител и представител за България на италианските фирми ULTRAFLEX и UFLEX световни водещи производители на кормилни уредби, жила, навигационни инструменти, отточни помпи, генератори както и на друга италианска фирма MOMAR SPORT произвеждаща спасителни жилетки, кранци, сенници и друго морско оборудване.

                                                                                                                                                                                                       

НИКТРЕЙД КО участва в множество търгове проведени от държавни институции в страната като печели немалък брой от тях и доставя дистрибутираното от нея в страната оборудване надуваеми моторни лодки ZODIAC и извънбордови двигатели Johnson и Tohatsu на Министерството на отбраната, Министерството на околната среда и водите, Агенция Гражданска Защита, Агенция Митници, Български Антарктически Институт, Басейнова Дирекция и други.